Η έκθεση του Reuters Institute

The media market in Greece is characterised by online fragmentation, a changing and polarised TV market, a print sector in crisis and one
of the highest uses of social media for news. Smartphones are now used to access news more often than computers for the first time.

Δείτε την περίληψη σ’ ένα σύντομο βίντεο:

Η έκθεση για την Ελλάδα:

Η πλήρης έκθεση εδώ:

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf